Kemirgenler

Kemirgenler Hakkında Bilgi

Köpekdişleri bulunmayan, kesici diş­leri iyi gelişmiş olan memeliler takımı. Kemirgenlerin (Rodentia) tümünde her iki çenenin ön ucunda yalnızca bir çift kesici diş vardır. Öbür dişler ai­lelere göre çok değişik biçimlerde ve farklı sayıdadırlar. Üst ailelerin kap­sadığı bu aileler çok sayıdadır. Sıçangiller Kemirgenlerin en geniş üstailesi sı­çanlar, fareler, tarla sıçanları, orman sıçanları, hamsterler ya da dağ […]