Khmerler

Khmerler Hakkında Bİlgi

Khmerler Kamboçya’nın (ya da Kampuçya) ilk halkına verilen ad.İ.S. ilk yy’larda Mekong deltasında kurulmuş olan Fu Nan Krallığı’nın varlığı bazı Çin belgeleri ve az sayı­daki sanskritçe yazıtlarla kanıtlanmış­tır. Bu krallık 550’ye.doğru kuzeydo­ğudaki Tşen La Krallığı tarafından ele geçirildi. Karışık bir dönemin so­nunda yaklaşık VIII.-IX. yy’larda bü­yük bir olasılıkla Fu Nan Krallığı’yla Tşen La Krallığı’nın birleşmesi sonu­cu […]