Kök

Bitkide Kök Nedir?

Çeşitli bilim dallarında değişik anlam­lar içeren terim. Bitkide Kök Bitkinin, alt ucunda bulunan, toprağa tutunmasını sağlayan ve emici tüyler aracılığıyla besin maddelerini emme­ye yarayan bölümü kök olarak adlan­dırılır. » Tohumlubitkilerde kök tam olarak be­lirlidir. Genellikle toprak altında ve yapraksız olan kök. yapısından da ta­nınabilir. Gerçekten de. genç bir kö­kün enine kesitinde odun merkezcil olacak biçimde […]