Kölelik

Kölelik Nedir? Tarihi ve Ortadan Kaldırılması

Birinin buyruğu altında bulunma, öz­gür olmama durumu. Batı’da serflik kaybolurken, Amerika kıtasının sömürgeleştirilmesinin ge­rekleri ve koşulları Avrupa devletle­rini en ilkel biçimiyle köleliği canlan­dırmaya itmiştir. Zenci Ticareti İspanyollar, Portekizliler, daha sonra öbür Avrupalı fatihler Amerika kıta­sında işgal ettikleri bölgelerdeki hal­kı yerlerinden etmişler, bazılarını da öldürmüşlerdi. Geri kalanlarsa zorla çalışmaya karşı koyuyorlardı. Bunun üstüne Afrika’nın oluşturduğu çok […]