Kömür

Kömür Nedir? Türleri Nelerdir?

Yüksek oranda karbon içeren, siyah renkli katı yakıt. Kömür terimi, daha çok maden kö­mürlerine özgü olmakla birlikte, odun kömürünü de belirtir. Maden Kömürü Maden kömürü, havasız ortamda, mikroorganizmaların etkisi altında değişime uğrayan bitkisel maddenin birikimiyle oluşur. Karbon devrindeki büyük tufanların ardından, geniş ormanlar, ya bulundukları yerlere gö­müldüler ya da akarsular aracılığıy­la gömüldükleri ve yığüdıkları geniş […]