konum

Konum Nedir? Sınırları Nelerdir?

Öznenin kendi yerini belirlediği, özgürlüğünü, temel tasarısını ya da varlığının anlamını ortaya koyduğu metafizik ve aynı zamanda somut koşulları (tarihsellik, top­lum, çevre, olaylar, vb.) belirten terim (felsefedeki bu anlamı varoluşluk tarafından yaygınlaştırılmış­tır). Kierkegaard’dan sonra varoluşlu­ğu  etkileyen Heidegger’e göre ko­num, Dasein’m (buradalık), dünya da olmaklık olması ve dünyanın da onun için bir anlam taşıması bakı­mından bir […]