Köpek

Köpek Irk Çeşitleri ve Hastalıkları

Köpekgiller (Canidae) ailesinden etçil memeli hayvan. Yalnızca tek bir türden fCanis familiaris) olan evcü köpeğin çok sayıdaki ırklarının asıl atasının kim olduğunu söylemek güçtür. Bazıları kurttan,ba­zıları da çakaldan türemiş gibidir. Kö­pek, Tarihöncesi’nden beri evcilleşti­rilmiş, insanların yaşamında önemli yeri olan bir hayvandır. Son zaman­larda yapümış tarihlendirmelere gö­re, Yunanistan’da ve İran’da köpeğin evcilleştirilmesi yaklaşık olarak İ.Ö. 7000 […]