Köprü

Köprü Tarihi Ve Köprü Yapım Tekniğinin Gelişimi

Doğal bir engeli aşmak ya da bir tra­fik akımının başka bir trafik akımını kesmeden, üstten geçmesini sağlamak için inşa edilmiş yapı. İlk köprüler tahtadan yapılırdı. Eski­çağ yazarları taş köprülerden de söz ederler, ama bu köprülerin yalnız ayakları taştandı (sözgelimi, Babil’dtarafından Fırat ırmağı üstünde yaptırılan ve Yunan tarihçisi Sicilyalı Diodoros’un sözünü ettiği köprü). Daha sonraları birçok ülkede orta açıklığı büyük […]