Korsika

Korsika Tarihi Nüfusu ve Ekonomisi

Sicilya, Sardinya ve Kıbrıs’tan sonra Akdeniz’in dördüncü büyük adası olan ve Fransa’nın yönetiminde bulu­nan Korsika,41 °20″ve 43°K enlemle­ri arasında yer alır. Uzunluğu kuzey­den güneye 183 km, batıdan doğuya 85 km’dir. Hiçbir noktası denizden 40 km’den fazla uzak değildir. Nice’ten 175 km, İtalya’nın Piombino yarıma­dasından 82 km, Sardinya’dan 12 km uzaklıktadır. Denizin ortasından yük­selen ve Cinto […]