Kozmik Işınlar

Kozmik Işınlar Nedir? Kökeni Nedir?

Evren’den gelen, Yer atmosferinde ve Yer yüzünde özellikle fiziksel ve biyo­lojik bakımdan ilgi çekici tepkimelere yol açan, çok yüksek enerjili tanecik­lerden oluşmuş ışınım. Kozmik ışınların incelemesine ilk kez Gockel başladı (1910); Millikan ise iyonlaştırma etkilerini ve madde içi­ne işleme özelliklerinin güçlü olduğu­nu ortaya çıkardı. Kozmik ışınlar elektronlardan, fotonlardan, nötronlardan (kesin değildir), özellikle protonlardan (% 75), […]