Kraking

Kraking Nedir?

Benzin, etilen, propen ve büten gibi daha hafif ürünler elde etmek ama­cıyla, gazyağı ve parafinli yağlar gibi ağır hidrokarbon moleküllerini parça­lamayı amaçlayan sanayi yöntemi.1912’den başlayarak, petrollerin ben­zin verimini iyileştirmek için sürdürü­len araştırmaların ardından termik (ısıl) kraking yöntemi bulundu. Kra­king, katalitik yolla da elde edilebilir; bu yöntem 1940’ta Fransız mühendis Eugene Houdry (1892-1962) tarafın­dan ortaya atılmıştır. […]