Kristof Kolomb

Kristof Kolomb Hayatı ve Keşifleri

Dünya’nın kâşifi (Cenova, İtalya, 1450’ye doğru-Valladolid, İspanya, 1506). Hakkında çok az bilgi bulunan Kris­tof Kolomb’un yaşamı, oğlunun yaz­dıklarıyla, Kolomb’un bir arkadaşının oğlu olan ve Amerika’da İspanyol fet­hinin tarihini yazan Las Casas’m ver­diği değişik bilgiler doğrultusunda tanınabilmiştir. Oğlunun yazdıklarına göre orta halli bir dokumacının oğlu olan ve kendi de dokumacılık yapan Kristof Kolomb, çok genç yaşlarda […]