Kübizm

Kübizm Nedir? Doğuşu Nasıl Olmuştur?

Fransa’da, 1906-1907 yıllarına doğru ortaya çıkan, 1910 yıllarına doğru ge­lişen, öne sürdüğü görüşlerle estetik anlayışında devrim yaratarak resim sanatının tümüyle dönüşüm geçir­mesine yol açan modern sanat akı­mı. Bu akım, izlenimcilikten, fovizm yanlı­sı ressamların başarısızlığa uğrama­larından sonra kendini tümüyle kabul ettirmeyi başaran ilk resim hareketi­ni oluşturur: bu hareketin etkisi hey­kel. edebiyat ve müzik alanlarına da yansımıştır. […]