Kum

Kum Nedir? Nasıl Oluşur?

Bazı kayaçlarm, özellikle de silisli küt­lelerin doğal etkenlerle ufalanmasın­dan oluşan küçük ve sert taneler top­luluğu. Kum tanelerinin çapı 50 um ile 2 mm arasında değişir. Toprağın dokusu ve tanesel bileşimi,balçık (2-50 (im) ve “ince kırıntılara” (2 nm’den küçük) göre kapsadığı kum oranıyla belirle­nir. Bir Döküntü Kayacı Oluşumu Mineraloji açısından kum, aşındırma etkenleri yüzünden bozulup zarar gör­müş […]