Kuram

Kuram Nedir? Uygulama ve Çalışma Varsayımı

Belli bir gerçeklik alanını kavranabi­lir hale getirmek amacıyla yöntemli ve tutarlı bir biçimde ortaya konmuş dü­şünsel yapı. Bu düşünsel yapılara, felsefede oldu­ğu kadar bilimde de raslanır; öte yan­dan düşünen her zihnin, daha az sis­temli ve tutarlı da olsa kuramlar ortaya koyduğu söylenebilir. Kuram, hem pratiğin, hem de her çeşit parçasal ve uzmanlaşmış büginin karşı­tıdır. Eski […]