kuşkuculuk

Kuşkuçuluk Nedir?

Bilgi felsefesinde insan düşüncesinin kesin doğrulara ulaşamayacağını ile­ri sürerek kuşkuyu sistem haline ge­tiren öğreti. Kuşkuculuk, dogmatizme karşı çıkan, kolay çözümlerle yetinmeyen ve her şeyi didiklemeye yönelen bir düşünce biçimidir. Kamtlarımysa, duyuların ve akdyürütmenin içine düştüğü yanlış­lardan, kuramsal alanda ileri sürülen karşıt görüşlerden birinin ötekinden daha doğru olmasından, her şeyi ka­nıtlamak gerektiğinde sonsuz bir dizi izlemek […]