Kuvars

Kuvars Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kuvars az çok saf olarak bulunan billurlaş­mış silisin doğadaki yaygın türü. Çok tanınan bir mineral olan kuvars, Sİ02 bileşimli, çok kararlı ve altıgen sistemde billurlaşan bir tektosilikattır. En sert minerallerden biridir, mi­nerallerin sertlik derecesinin l’den (talk için) 10’a (elmas için) kadar de­ğiştiği Mohs ölçeğindeki sertliği 7’dir. Yaygın Bir Mineral Kuvarsın birçok biçimi vardır: Düşük sıcaklık […]