Kuvasar

Kuvasar Nedir?

Çok güçlü radyoelektrik yayınım ya­pabilen ve görülebilir tayfında yayı­nım çizgileri bulunan, yıldız görünüm­lü gökcismi (kuvasar terimi İngilizce “quasi stellar astronomical radiosource ’’ [yıldızımsı gökbilimsel rady okaynağı] sözcüklerinin ilk harflerin­den türetilmiştir). Kuvasarların yayı­nım çizgileri yıldızlararası gazın özelliklerini oluşturur, ama dalga boyları kırmızıya doğru büyük kayma göste­rir. Bir Buçuk Milyar Yıl California înstitute of Technology’de­ki gökbilimciler, 1961’den […]