Lazer-mazer

Lazer-mazer Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları

Uyarılmış ışınım yayınımı yoluyla ça­lışan ışık yükselticisi (İngilizce laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations’ın baş harflerinden) ve uyarılmış ışınım yayınımı yoluyla çok kısa dalga yükselticisi (İn­gilizce ma ser: Microwave Amplifica­tion by Stimulated Emission of Radiations’ınbaş harflerinden) [Türkçede laser ve maser biçiminde de yazılır]. Fizikçiler için lazer, elektromagnetik dalga yükselticisi (görsel dalga yayınlayıcısı) yada […]