Lenf

Lenf ve Lenf Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Lenf damarları sisteminde sürekli ola­rak dolaşan soluk sarı renkli sıvı (ak­kan da denir). Lenf Sistemi Lenf sistemi, dokuarası boşluklara çıkmazlar halinde uzanan ve daha bü­yük damarlara yönelen lenf kılcal da­marlarını içerir. Damar çeperleri in­cedir ve kendilerine dıştan bakıldığın­da tespih görünümü veren kapakçık­larla donanmışlardır. Bu damarlar, derin kan damarlarıyla birlikte iler­leyen derin lenf damarları ve yüzey­sel […]