Levni

Türk minyatür sanatçısı Levni Hayatı

Türk minyatür sanatçısı (Edirne – İstanbul, 1732). Levni’nin doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Ayvansarayh Hafız Hüseyin’in Topkapı Sara­yı Müzesi Hazine Kütüphanesi’nde bulunan elyazması notlarında, asıl adının Abdülcelil olduğu. Çelebi laka­bıyla anıldığı, Edirne’den İstanbul’a gelerek saray nakkaşhanesine girdi­ği, Mustafa II ve Ahmet III dönemle­rinde yaşadığı, 1732’de İstanbul’da öldüğü ve Aktürbe yakınında Sadiler tekkesi […]