Libertenler

Libertenler Kimlere Denir? Özellikleri Nelerdir?

Dinsel inancın koyduğu kuralları hi­çe sayan, felsefe ve din sorunlarını öz­gürce irdeleyen yazarlara ve düşü­nürlere, ahlak kurallarına önem ver­meyen kimselere, XVII. yy’da verilen ad. Libertenlik, tanrıtanımazlığın etkisin­de kalmış olan XVII. yy. aristokratlar topluluğunun ahlaksal özgürleşmesi­ni dile getiriyor ve yalnızca bu toplu­luk üstünde etkili oluyordu. Moliere’ in anlattığı haliyle Don Juan, “soylu­ların düşünme tarzı ile din […]