Likenler

Likenler Nedir?

Bir suyosunuyla bir mantarın ortak yaşaması sonucu oluşan karmaşık bit­kiler. Görünüşlerinin tersine likenler tek de­ğil ama çift bireylerdir. İki farklı can­lıdan oluşan bu organizmalar, birbirleriyle sıkı ilişki içindedirler; bir baş­ka deyişle ortakyaşar canlılardır: İliş­kileri asalaksıdır ve sürekli birbirle­rinden yararlanırlar. Sağlam Bir Ortaklık Önceleri bu birliğe suyosunu ve man­tarın adlarım birleştiren ikili bir ad verilmek istenmişti […]