Liman

Liman Nedir? Türleri Yönetimi ve Kuruluşları

Gemileri barındırmak, yüklerini bo­şaltıp yüklemek, çeşitli gereksinmele­rini karşılamak, bakımlarını ve ona­ranlarım yapmak ve hatta bazen ge­mi inşa etmek için düzenlenmiş doğal ya da yapay sığınak. Limanlar denizciliğin vazgeçilmez ta­mamlayıcı öğeleridir. Bilinen en eski liman İ.Ö. 3000 ’den daha önce yapay olarak Mısır’da kurulup daha sonra Pharos adını almış olan İskenderiye kentinin limanıdır. Eskiçağ’da Akdeniz’de pek […]