Lipit

Lipit Nedir? Genel Biyokimya Özellikleri

Hayvan ve bitki dokularında bulunan yüksek molekül kütleli yağ asitleri es­terlerinin ortak adı. Canlı maddenin temel öğelerinden olan lipitler fizyolojik olarak, iki sınıf­ta toplanabilirler: 1. Temelde trigliseritlerden oluşan ve organizmada de­ğişken miktarda bulunan yedek lipit­ler ya besinlerdeki yağlardan (dış kö­kenli) ya da glüsitler ve besin kökenli protitlerin değişime uğramasıyla or­ganizmanın kendi içinde (iç kökenli) oluşmaktadırlar. […]