Lippiler

Lippilerin Hayatı

İtalyan ressamları: Fra Filippo (Flo­ransa, 1406-Spoleto, 1469) ve oğlu Fi- lippino (Prato, 1457’ye doğru- Floransa, 1504). Fra Filippo Lippi Masaccio, Paolo Uccello ve Piero della Francesca’nın çağdaşı olan Filippo Lippi, sekiz yaşında Floransa’daki Karmelitler Manastırı’na girdi ve 1421’de andiçerek rahip oldu; bu mes­leği seçtikten on yıl sonra kendini res­sam olarak kanıtladı, aynı sıralarda Masolino (1383-1447) […]