Logaritma

Logaritma Ondalık Logaritma ve Uygulamaları

Matematikte büyük çarpımları, böl­meleri, kök ve kuvvet almaları ya­pabilmek için sayısal hesaplan yalın­laştırarak, sonuca daha kolay ulaşıl­masını sağlayan yol. Toplama yapma, çarpma yapmadan kuşkusuz daha kolaydır. Sözgelimi üç rakamlı iki sayının toplamı, en çok dört rakamlıdır; oysa üç rakamlı iki sayının çarpımı altı rakamlı olabilir. Bu durumu kolaylaştırmak amacıyla 1614’te john Napier (ya da Neper), […]