Londra

Londra’nın Özellikleri ve Tarihi

İngiltere’nin başkenti (6 735 000 nüfus; 1992). Çok Büyük Bir Liman İngiltere’nin güneydoğusundaki tor­tul havzanın ortasında, Thames ır­mağı kıyısında uzanan Londra’nın gelişmesi, bu ırmakla bağlantılı ola­rak gerçekleşmiştir; bu yüzden ken­tin en önemli işlevini liman ve ticaret etkinliği oluşturur. Kentin yukarısın­da, Teddington alavere havuzuna ka­dar gelgit olayının etkilerinin duyul­masına karşın liman, köprüyü yük­sek tonajlı gemilerin ulaştıkları […]