Lorenz

Avusturyalı biyoloji uzmanı ve ruh­bilimci Lorenz Kimdir?

Avusturyalı biyoloji uzmanı ve ruh­bilimci (Viyana, 1903-Altenburg, 1989). Viyana’da karşılaştırmalı anatomi ve hayvan psikolojisi eğitimi gördükten sonra 1940’ta Königsberg Üniversitesi’nde profesör olan Konrad Zacharias Lorenz, modem etolojinin kuru­cularındandır. AvusturyalI olmakla birlikte, çoğun­lukla Batı Almanya’da çalışan Lo­renz, Max-Planck Enstitüsü’nün yö­neticisi olarak Bavyera’da Seewiesen’de hayvanların hareketleri üstü­ne inceleme yaptı. Hayvanların dav­ranışlarım kavramak için onların ya­şama biçimlerini paylaşmak […]