Louis-Philippe

Fransız Kralı Louis-Philippe Hayatı

Fransızların kralı Louis-Philippe (Paris, 1773 – Claremont, İngiltere, 1850). Orleans dükünün oğlu olan Louis-Phi­lippe 1785’te Chartres dükıi olduktan sonra babasının düşüncelerini ve doğrultusunu benimsedi; Fransız Devrimi’nin ardından 1790’da jakobenler kulübüne girdi. Valmy ve jemappes savaşlarına katıldıktan sonra general Dumouriez’nin yaveri oldu, Montanyarlara (Dağlılar)düşmanlığı nedeniy­le, 1793 Martındaki Neerwinden sa­vaşından sonra da onu düşman safla­rında izledi. Artık Eski […]