Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri Hakkında Bilgi

Türk Kurtuluş Savaşı’nın zaferle so­nuçlanmasından sonra, Türkiye Bü­yük Millet Meclisi (T.B.M.M.) hüküme­ti ile İtilaf Devletleri (İngiltere, Fran­sa, İtalya) ve Yunanistan arasında Lo­zan’da imzalanan anlaşma (24 Tem­muz 1923). Mudanya Mütarekesi’nin imzalanma­sından önce, hem Avrupa’da, hem de Türkiye’de karşılıklı siyasal ilişkiye girilmemesini, askeri harekâtın sonuna dek sürdürülmesini savunan aşırı gö­rüşlüler vardı. Bunlar karşılıklı olarak güvensizlik içindeydiler. Ancak […]