Lukianos

Yunan yazarı Lukianos Hayatı

Yunan yazarı (Samosata [günümüzde Suriye], 125’e doğru-İskenderiye, 192’ye doğru). Orta halli bir ailenin çocuğu olan Samosatalı Lukianos, yeni-eflatuncu ve kinik sofistler kuşağmdandır; yapıt­ları, akılcı düşüncenin çöküşüne ve yeni dinsel gizemciliğin (Hıristiyanlı­ğın) doğuşuna tanıklık eden karışıklık­larla dolu bir çağın yansımasıdır. Çok küçükken girdiği sofistlerin reto­rik okulunu bitirdiği zaman, Asya he- lenizminin en önemli merkezlerinden biri olan […]