Luristan Sanatı

Luristan Sanatı Nedir?

İran’ın dağlık batı eyaleti olan Luristan’da, kırk yıl kadar önce yapılan ka­zılarda ortaya çıkarılmış binlerce tunç­tan eşyanın yansıttığı sanat. Luristan’da bulunmuş bütün tunç eş­yalar, silahlar, heykelcikler, mücev­herler, at yetiştiriciliğiyle uğraşan ve İran yaylasına İ.Ö. XI. yy’da yayılmış olan göçebe Hint-Avrupalı halkların elinden çıkmıştır. Bununla birlikte, Zagros dağlarının yüksek ovalarında ve vadilerde bulunmuş olan bazı par­çalar […]