Maceristan

Maceristan Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Maceristan Orta Avrupa’da ülke. Kuzeyde Çekoslovakya, doğuda S.S.C.B. ve Romanya, güneyde Yugos­lavya, batıdaysa Avusturya ile çevri­lidir. Coğrafya Macaristan, tümüyle tortul alanlarla kaplı olan ve kuzeyden güneye doğru akan Tuna ırmağı tarafından iki bü­tüne ayrılan Pannonia çukuru içinde uzanır. Ülkenin batı kesiminde, Alp kıvrımla­rının etkisinde kalan oldukça karma­şık bir yüzey vardır. Kuzeyde Küçük Ova (Kisalföld), batıda Sopron […]