Maddecilik

Maddecilik Nedir? Bu Sistemlerin Evrimi

Temel gerçekliğin madde olduğunu ve bütün öteki gerçekliklerin, şu ya da bu biçimde ona indirgenebileceğim ileri süren öğreti (materyalizm de denir). Maddecilik, her varolanın bir tinden (zihin) ya da tinlerden kaynaklandığı­nı ileri süren idealizmin ve tinin özü bakımından maddeden köklü olarak farklı olduğunu ve ona indirgenemeyeceğini savunan tinselciliğin karşıtı­dır. Madencilik Ve Gerçekçilik Maddecilik bir gerçekçiliktir. […]