Manet

Manet Kimdir?

Fransız ressamı Manet, (Paris, 1832-Paris, 1883). Parisli yüksek burjuva bir ailenin ço­cuğu olan Edouard Manet’nin resme olan ilgisi önceleri engellendi; Adalet Bakanlığı’nda personel şefi olan ba­basının isteğine uyarak hukuk öğreni­mi görecek yerde, denizci olmayı yeğ­ledi ve 1848’in sonunda Brezilya’ya gitti. 1850’de Thomas Couture’ün atölyesine girerek orada 6 yıl çalıştı; 1858’de Apsent İçen Adam adlı tab­losunu yaptı; […]