Mantar

Mantar Nedir?

Boy ve biçimleri yörelere göre değişik­lik gösteren, tutunma organları bir gövdeyle tepesinde bir şapka biçimin­de gelişmiş olan, klorofilsiz ilkel bit­ki. Bitkibilimciler öbür organizmalar gi­bi mantarları da inceleyerek, tam an­lamıyla bitkisel nitelikler taşıyan ama tüm klorofillerini yitirmiş bir canlı grubunun ayrımına varmışlardır. Ta­nımlama, iyi bir sınıflama için gerekli akrabalık ilişkileri olmaksızın, ben­zer niteliklere dayanır. Grubun için­de […]