Mantık

Matematik Nedir? Çeşitli Dalları Mantık ve Kümeler Kuramı

Tümdengelimli akılyürütme yoluyla, sayı, biçim, küme, vb. kavramların özelliklerini ve bunlar arasındaki bağ­lantıları inceleyen bilim dalı. Mantık ve Kümeler MANTIK, matematiğin bir dalı mıdır, değil midir? Mantığın matematikleştirilmesi ve matematiğin mantıklaştırılması, almaşık bir biçimde ya da ay­nı anda felsefecilerle matematikçile­ri harekete geçirmiştir. Mantık, ma­tematiksel kuramlar için gerekli bir başlangıç sayılır. KÜMELER KURAMI, matematiksel yapının temelidir […]

Mantık Nedir? Mantığın Kurucusu Önermeler Doğruluk ve Yüklemler

Doğruluğa (hakikat) ulaşmak isteyen düşünce yasalarının bilimi. Uzman olmayan bir kimse, mantık te­rimi kapsamına giren çeşitli araştır­malar karşısında şaşıracaktır. Nite­kim Kant’ın Mantık’mı açtığında, bu bilimin tamı tamına biçimsel (formel) olduğunu düşünecek, ama Hegel’in VVissenschaft der Logik (Mantık Bili­mi, 1812-1816) adlı yapıtıysa tam an­lamıyla bir metafizik olarak görüne­cektir ona. Buna karşılık, Stuart Mili’ in The System […]