Marcuse

Marcuse Kimdir? Üçlü Etki ve Tekboyutlu İnsan

Alman asıllı A.B.D’li felsefeci ve top­lumbilimci Marcuse (Berlin, 1898 – Starnberg, 1979). Martin Heidegger’in öğrencisi olan Herbert Marcuse 1932’de Hegel’in Varlıkbilimi ve Tarihsellik Kuramı ad­lı doktora tezini verdi. Sonraki yapıt­larında ortaya çıkacak konular daha bu çalışmada yer alıyordu. Marcuse 1934’te nazilerin iktidara gelmesiyle Almanya’dan ayrılarak A.B.D’ne git­ti, Boston’da Brandeis’te ve Kalifor­niya’da San Diego’da ders verdi. Üçlü […]