Masonluk

Masonluk Nedir? Tarihi ve İlkeleri

Belli kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini birtakım işaret ve amb­lemlerle tamyan, loca denen bölümle­re ayrılmış kimselerden kurulu der­nek (franmasonluk ya da farmasonluk da denir). Tarihçe Masonluğun kökeniyle ilgili değişik gö­rüşler vardır. Kimileri masonluk dü­şüncesinde geometriye önem vererek, kökeninin Eski Mısır ve Eski Yunan’a dayandığım ileri sürer; kimileriyse kö­keninin Ortaçağ’da kurulmuş duvar­cı loncalarına dayandığını belirtir. Günümüzde sözü […]