Med Savaşları

Yunanlılar ile Persler arasındaki Med Savaşları

Med Savaşları İ.Ö. V. yy’da Yunanlılar ile Persler arasındaki savaşlar. İ.Ö. VI. yy’ın sonunda Eski Yunan dünyası çelişküi bir durumla karşılaş­tı: En verimli kesimler, site uygarlığı­nın iktisat, sanat ve kültür örgütlen­mesinin en ileri gittiği bölgeler, artık özgürlüğünü yitirmişti. Ege kıyıların­daki İonia siteleri (Miletos, Ephesos, Sakız adası, Abidos, vb.) Pers impa­ratoru Dara I’in egemenliği altına gir­mişti ve […]