Mekanik

Mekanik Nedir? Tarihi ve Türleri

Cisimlerin hareketlerini ve bu hare­ketlerle nedenleri (kuvvetler) arasın­daki bağıntıları ele alan fizik dalı. Mekanikte göz önüne alman cisimler, bir gökada, bir elektron ya da genel­likle kullanılan bir aygıt olabileceğinden, sonsuz büyük ve sonsuz küçükle ilgili bildiklerimizin gelişmesi klasik mekaniğin sınırlarını zorlayarak, fi­zikçileri, yeni mekanikler geliştirme­ye yöneltmiştir. Tarihçe Arkhimedes’den önce mekanikle ilgi­li bilgiler çok az gelişmişti. […]