Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal Hayatı Sanatı ve Eserleri

Memduh Şevket Esendal, Türk öykücüsü ve romancısı (Çorlu, 1883-Ankara, 1952). Rumeli’den Çorlu’ya göçen bir aile­nin çocuğu olan Memduh Şevket Esendal, kısa süren bir öğrenim dö­neminden sonra kendi kendini yetiştirdi. 1906’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek siyasal yaşama atıldı; bunun yanı sıra, 1907’de babası ölünce çiftçilikle uğraşmaya başladı. 1908’de İttihat ve Terakki’de aldığı müfettişlik görevini, 1912’de yerleş­tiği […]