Memluklar ya da Kölemenler

Memluklar ya da Kölemenler Hakkında Bilgi

Memluklar, Mısır, Hicaz, Suriye ve Anadolu’nun güneyinde egemenlik kuran Türk dev­leti (1250-1517). Memlukların tarihi, Bahriye (Türk) Memlukları dönemi (1250-1382) ve Burciye (Çerkez) Memlukları dönemi (1382-1517) olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Bahriye Memlukları topluluğunu ku­ran, Meliküssalih Necmettin Eyyubi’ dir. İlk hükümdarıysa Oğuz Türklerin­den Muizzüttin Aybey Et-Türkmani’dir (hükümdarlığı: 1250 – 1257). Necmettin Eyyubi ölünce, Sultan Mu­izzüttin, onun dul […]