Mercan Adası

Mercan Adası Hakkında Bilgi

Mercanların bir araya toplanması so­nucunda oluşan ve deniz düzeyinin çok az üstüne çıkan, genellikle daire­sel biçimli adacık. Mercan adası, taç biçiminde bir top­rak şerididir; bir deniz gölcüğünü (lagon) çevreler ve okyanus tarafından kuşatılır. Büyük Okyanus ve Hint Ok­yanusu’nda yaygın olan mercan ada­larının tümünün de volkanik bir alttabaka üstünde bulunması bu adaların coğrafi dağılımlarını bir ölçüde […]