Merimee

Merimee Kimdir?

Merimee, Fransız yazarı (Paris, 1803-Cannes, 1870], Anne ve babası yetenekli birer res­sam olan Prosper Merimee, Henri IV  Lisesi’nde öğrenim gördükten son­ra, bir yandan hukuk okudu, bir yan­dan da döneminin edebiyat çevreleri­nin toplandığı salonlara girip çıkma­ya başladı. Hukuk öğrenimini bitirdik­ten sonra avukat olarak Ticaret Ba­kanlığında görev aldı. îşinden geri ka­lan zamanlarında, bir İspanyol kadın oyuncu tarafından yazılmış […]