Metin Erksan

Metin Erksan Hayatı ve Başlıca Filmleri

Türk film yönetmeni (Çanakkale, 1929). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitiren (1952) Metin Erksan, öğrenim gördü­ğü yıllarda çeşitli gazete ve dergiler­de sinema sanatı üstüne yazılar ya­yımladı; film eleştirileri yaptı. 1950’de Yusuf Ziya Örtaç’m Binnaz adlı manzum oyununu senaryo hali­ne getirdi; 1952’de de Karanlık Dün­ya/Âşık Veysel’in Hayatı adlı filmle yönetmenliğe başladı; ama bu film, […]