Nusret Hızır

Türk Felsefecisi Nusret Hızır Hayatı

Türk felsefecisi Nusret Hızır Hayatı (İstanbul, 1899- Ankara,1980). Hans Reichenbach’m asistanı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giren (1934) Nusret Hızır, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’n- de doçent ve profesör oldu. 1968’de emekli oluncaya kadar, ek olarak Basın Yayın Yüksek Okulunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe […]