Takiyettin Mengüşoğlu

Türk Felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı

Türk felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı, (Malatya, 1908- İstanbul,1984). Berlin’de doktorasını yaptıktan (1937) sonra Türkiye’ye dönünce, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1938); doçent (1942) ve profe­sör oldu (1952). 1978’de emekli olun­caya kadar ontoloji, fenomenoloji, özellikle de felsefî insanbilim üstüne çalışmalar yaptı. Başlıca yapıtları şunlardır: Kant ve Scheler’de İnsan Problemi (1949); Değişmez Değerler Değişen […]