torpil balıkları

Keskisolungaçlar ve Türleri Hakkında Bilgi

Kıkırdaklıbalıkların (Chondrich thyes) çoğunu kapsayan altsınıf. Keskisolungaçlılar (Selachii ya da Elasmobranchii) altsınıfının günümüz­de iki üsttakımmdan yalnızca birinin, yani gerçek keskisolungaçlılar üstta kımının yaşayan üyeleri vardır. Öbü­rü, yani ilkel keskisolungaçlılar üsttakımıysa Devonyen ve Jüra devrinde yaşamış olan fosil keskisolungaçlılan kapsar. Gerçek keskisolungaçlılar arasmda iki takım ayırt edilir. Bunlar­dan biri, köpekbalıkları (Pleurotremata) takımıdır (solungaç yarıkları bede­nin yanlarından […]